lördag 9 februari 2013


Polokrage

Stickfasthet 17m Rätstickning på stickor 4,5 (Polon på bilden är i stickad med enfärgad Freja och melerad Marinosoft)
Sticka dom 3 lyfta m i kanten löst.
Tips när du byter färg: Lägg alltid det garn du just använt över det som du ska arbeta med härnäst.
Förkortade varv: På engelska heter det W&T(wrap and turn) men jag kallar det här för OV (omtagsvändning). Ta garnet till framsidan som om du skulle sticka en avig, lyft 1m avigt, lägg garnet runt den lyfta maskan tillbaka till baksidan och vänd arbetet. Lyft nu tillbaka den lyfta och omtagna  maskan till höger sticka, stryp inte den omtagna maskan för hårt och sticka aviga maskor tillbaka.
Lägg upp 50m på st 4,5 med Färg A.(bottenfärg)
V 1: 47r, L 3 mgf (Lyft 3m med garnet framför arbetet)
V 2: 50r.
V 3: 47r, L 3 mgf.
V 4: 3r, Byt till Färg B. 25r, OV.
V 5: 25a, Färg A L 3 mgf.
V 6: 3r, Färg B 20r, OV.
V 7: 20a, Färg A L 3 mgf.
V 8: 3r, Färg B 15r, OV.
V 9: 15a, Färg A L 3 mgf.
V 10: 3r, Färg B 10r, OV.
V 11: 10a, Färg A L 3 mgf.
V 12: 3r, Färg B 5r, OV.
V 13: 5a, Färg A L 3 mgf.
V 14: 50r. När du kommer till maskorna som är omtagna vid vändningarna ska du sticka omtaget tillsammans med maskan genom att lyfta den omtagna m över på höger sticka ,plocka upp omtaget med vänster sticka och sätt tillbaka den lyfta maskan till vänster sticka och sticka båda tillsammans.
Upprepa V 1 – 14 totalt 27ggr.
Maska av och sy ihop eller plocka upp 50m längs uppläggningen och sticka ihop och maska av samtidigt.
Virka en blomma  att dekorera med om du vill.
Virka 4 lm och forma dem till 1 ring med 1 sm i 1:a lm.
varv 1: 1 lm, 6 fm om ringen.
varv 2: * 1 fm i nästa fm, 3 lm *, upprepa *-* totalt 6 ggr, avsluta med 1 sm i första fm = 6 lm-bågar.
varv 3: 1 lm, virka så här i varje lm-båge:
1 fm, 1 lm, 3 st, 1 lm och 1 fm.
varv 4: vänd arb, virka * 1 fm i fm från varv 1, 5 lm *, upprepa *-* totalt 6 ggr, avsluta med 1 sm i första fm = 6 lm-bågar.
varv 5: 1 lm, virka så här i varje lm-båge:
1 fm, 1 lm, 5 st, 1 lm och 1 fm. Fäst och sy fast blomman på kragen.
                                                                                                                    Design  Karin Börjesson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar