tisdag 3 december 2013

Nu har jag uppdaterat mönstret till Halskragen och hoppas det ska vara lättare att följa och förstå.

Halskrage / Cowl   


Lägg upp 41m på st 5. ( Eller dom stickor som passar till ditt garn ) Har du tunnare garn kan du lägga till extra maskor i resåren ( dom 23m kan du alltså öka till fler)
Sticka 10v mosstickning.  På 5e varvet görs 4 knapphål jämnt fördelat genom att maska av 2m. På nästa varv lägg upp 2 nya m vid knapphålen.
Sticka sedan så här:
Varv 1: (Avigsidan) 1r, 1a, 1r, 1a, 1r, 2r, 9a, 2r, 23a.
Varv 2: (Rätsidan) 23r, 2a, 9r, 2a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1r.
Varv 3: 1r, 1a, 1r, 1a, 1r, 2r, 9a, 2r, 23r.
Varv 4: 23a, 2a, sätt 3m på flätsticka bakom arb, sticka 3r, sticka flätstickans 3m räta, sticka dom 3 återstående flätmaskorna räta, 2a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1r.
Varv 5: 1r, 1a, 1r, 1a, 1r, 2r, 9a, 2r, 23a.
Varv 6: 23r, 2a, 9r, 2a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1r.
Varv 7: 1r, 1a, 1r, 1a, 1r, 2r, 9a, 2r, 23r.
Varv 8: 23a, 2a, 3r, sätt 3m på flätsticka framför arb, sticka 3r, sticka flätstickans 3m räta, 2a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1r.
Upprepa dessa 8v.

Flätan:
/
/
/
/
/
/

\
\
\
\
\
\
OBS! Första varvet i diagrammet är avigsidan.
\\\\\\= Sätt 3 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 3r, sticka 3r från hjälpstickan
//////= Sätt 3 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 3r, sticka 3r från hjälpstickan.
När arbetet mäter ca 95cm stickas mosstickning över alla maskorna. Maska av efter 10v mosstickning totalt.


Design  Karin Börjesson

The pattern in English:
Cowl: 

Cast on 41sts. Size 5 needle. ( Or needle that fits your yarn) If you have thinner yarn , you can add extra stitches in rib.
Knit 10 rows in moss st . On the 5th row make 4 buttonholes evenly distributed, binding off 2sts for each. On the next row cast on 2 new sts at the button holes .
Continue as follows : 
Note: there will be a 5 st moss edge, 13 st for cable and 23 st ribbed edge. I found it nice to use markers around the cable.
Row 1 : ( wrong side) 1k , 1p, 1k , 1p, 1k , 2k , 9p, 2k , 23p. 
2nd row: ( RS) 23k , 2p , 9k , 2p , 1k , 1p, 1k , 1p, 1k . 
Row 3: 1k , 1p, 1k , 1p, 1k , 2k , 9p, 2k , 23k . 
Row 4: 23p, 2p , put 3sts on cable needle hold behind the work, 3k , knit 3 sts from cable needle, knit the 3 remaining cable stitches , 2p , 1k , 1p, 1k , 1p, 1k . 
Row 5: 1k , 1p, 1k , 1p, 1k , 2k , 9p, 2k , 23p. 
Row 6: 23k , 2p , 9k , 2p , 1k , 1p, 1k , 1p, 1k . 
Row 7 : 1k , 1p, 1k , 1p, 1k , 2k , 9p, 2k , 23k . 
Row 8 : 23p, 2p , 3k , hold 3sts on cable needle in front of piece, 3k , knit flätstickans 3sts straight , 2p , 1k , 1p, 1k , 1p, 1k . 
Repeat these 8 rows until the work measures approximately 37 ½”. Knit moss st over all sts for 10 rows.
Cast off.


Design Karin Börjesson©

lördag 12 oktober 2013

Mina raggisar med dubbelstickade skaft.

Halvvantar

Garn: Silky Wool
Stickor: 3 mm (strumpstickor eller rundsticka)

r = rät
a = avig
omsl = omslag
v = varv
bm = bakre maskbågen
pm = plasera markör
lm = lyft markör

Lägg upp 40m. Sticka 1v räta och slut till en ring.

Mönster:
Varv 1: * 1r i bm, 1a, 2r, 1a * upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: * 1r i bm, 1a, 1r, 1 omsl, 1r, 1a *
Varv 3: * 1r i bm, 1a, 3r, 1a *
Varv 4: * 1r I bm, 1a, 3r, dra den först stickade av dom 3r över dom andra 2r, 1a *

Upprepa dessa 4v 4ggr till = 5ggr totalt
Sticka 1v räta, 1v aviga, 2v räta.
På nästa v sätts markörer för tumkilen såhär: 2r, pm, 1r, pm, sticka räta varvet ut.
Nu ökas för tumkil: 2r, lm, plocka upp tråden mellan maskorna med vä sticka framifrån och sticka den i bm. 1r, plocka nu upp tråden mellan maskorna med vä sticka bakifrån och sticka den i främre mb, lm, sticka räta varvet ut. Öka såhär innanför markörerna vart 3dje varv.
Efter 7 ökningar = 15m mellan markörerna i tumkilen sticka 2v till och sätt sedan tumkilens 15m på en tråd.
Fortsätt sticka handens maskor runt tills slätstickningen mäter ca 12cm. Sticka 1a varv, maska av.
Plocka upp tummens maskor och sticka 6r v, 1a v, maska av.
Virka en kant i pälsgarn med fasta maskor runt tummen och handen.

Trevlig stickning


Design Karin Börjesson

lördag 9 februari 2013


Polokrage

Stickfasthet 17m Rätstickning på stickor 4,5 (Polon på bilden är i stickad med enfärgad Freja och melerad Marinosoft)
Sticka dom 3 lyfta m i kanten löst.
Tips när du byter färg: Lägg alltid det garn du just använt över det som du ska arbeta med härnäst.
Förkortade varv: På engelska heter det W&T(wrap and turn) men jag kallar det här för OV (omtagsvändning). Ta garnet till framsidan som om du skulle sticka en avig, lyft 1m avigt, lägg garnet runt den lyfta maskan tillbaka till baksidan och vänd arbetet. Lyft nu tillbaka den lyfta och omtagna  maskan till höger sticka, stryp inte den omtagna maskan för hårt och sticka aviga maskor tillbaka.
Lägg upp 50m på st 4,5 med Färg A.(bottenfärg)
V 1: 47r, L 3 mgf (Lyft 3m med garnet framför arbetet)
V 2: 50r.
V 3: 47r, L 3 mgf.
V 4: 3r, Byt till Färg B. 25r, OV.
V 5: 25a, Färg A L 3 mgf.
V 6: 3r, Färg B 20r, OV.
V 7: 20a, Färg A L 3 mgf.
V 8: 3r, Färg B 15r, OV.
V 9: 15a, Färg A L 3 mgf.
V 10: 3r, Färg B 10r, OV.
V 11: 10a, Färg A L 3 mgf.
V 12: 3r, Färg B 5r, OV.
V 13: 5a, Färg A L 3 mgf.
V 14: 50r. När du kommer till maskorna som är omtagna vid vändningarna ska du sticka omtaget tillsammans med maskan genom att lyfta den omtagna m över på höger sticka ,plocka upp omtaget med vänster sticka och sätt tillbaka den lyfta maskan till vänster sticka och sticka båda tillsammans.
Upprepa V 1 – 14 totalt 27ggr.
Maska av och sy ihop eller plocka upp 50m längs uppläggningen och sticka ihop och maska av samtidigt.
Virka en blomma  att dekorera med om du vill.
Virka 4 lm och forma dem till 1 ring med 1 sm i 1:a lm.
varv 1: 1 lm, 6 fm om ringen.
varv 2: * 1 fm i nästa fm, 3 lm *, upprepa *-* totalt 6 ggr, avsluta med 1 sm i första fm = 6 lm-bågar.
varv 3: 1 lm, virka så här i varje lm-båge:
1 fm, 1 lm, 3 st, 1 lm och 1 fm.
varv 4: vänd arb, virka * 1 fm i fm från varv 1, 5 lm *, upprepa *-* totalt 6 ggr, avsluta med 1 sm i första fm = 6 lm-bågar.
varv 5: 1 lm, virka så här i varje lm-båge:
1 fm, 1 lm, 5 st, 1 lm och 1 fm. Fäst och sy fast blomman på kragen.
                                                                                                                    Design  Karin Börjesson
Oj det va evigheter sen jag va här på bloggen men jag ska försöka bättra mig. Kommer ju knappt ihåg hur man gör längre. : p